Türkiye, küresel planlarımızın bir parçası / Patrick D. Cowden – Nutanix