Enerji Sektöründe Dönüşümün Üç Faktörü – Martin Dunlea Oracle

by İrem Sokullu 0

Müşteri deneyimi dönüşümü, operasyonel mükemmellik ve büyük veri ve analizi en önemli faktörlerdir.”

Oracle Enerji Zirvesi’nde Martin Dunlea, Oracle EMEA Bölgesi Enerji Sektörü Strateji Kıdemli Direktörü ile bir söyleşi yaptık.

Sunumunda enerji sektörünün artık kolay bir sektör olmadığından bahsetti. Son derece geleneksel olan iş şimdi yeni zorluklarla karşı karşıya kaldı. Çevresel ve yasal yönetmeliklerden açısından zor bir işken şimdi de dijital çevresel değişikliklere ayak uydurmak için dönüşmek zorunda.

Sektörde bir dönüşüme ihtiyaç olduğunu söylediniz. Bu dönüşümün faktörleri neler?

Müşteri deneyimi dönüşümü, operasyonel mükemmellik ve büyük veri ve analizi en önemli faktörlerdir. Müşterilerin artık çok daha talepkâr olduğunu biliyoruz. Operasyonel işlerin zaman, maliyet açısından optimize edilmelidir. İşi artık büyük veri ve gerçek zamanlı analitik çevresinde kurmak gerekiyor. Bütün bunlar müşteriyi anlamak ve yönetmekle ilgilidir. Şirketlerin mükemmellik, verimlilik ve maliyetle nasıl başa çıktıkları ve bu faktörleri merkeze alarak büyük veriden nasıl yararlandıkları kritik noktalardır.

Yeni nesil şirketler nasıl olacak?

Çoğu ilerlemek için daha işbirlikçi olmak zorundalar. Son kullanıcıyla olan ilişki çarpıcı bir şekilde değişiyor. Tüm enerji değer zincirinde eski bakış açısına göre müşteriler artık ortak olmaya başladılar. Firmalar dikkate alınması gerekenin teknoloji ve değişen iş yapış şekilleri olduğunun farkındalar. Gelecekte, değer zincirindeki bazı kilit noktaların farklı oyuncular tarafından yürütülmesi söz konusu. Ben, işbirlikçi ilişkiler, açılma ve ittifak kurmaya istek duyma ve teknolojinin tüm diğer etkenlerin yanında kolaylaştıran rolünü kabul etmenin ana faktörler olduğu görüşündeyim.

Bu dönüşümde Oracle nasıl destek oluyor?

En eksiksiz endüstri çözümleri ve portföylerinden birine sahibiz. Dünyada enerji konusunda büyük dönüşüm projelerinde çalışıyoruz. Bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarını karşılamak için ayrıca inovasyon yapmaya devam ediyoruz.

Çok teşekkürler.

Rica ederim.

Martin Dunlea, Oracle EMEA Bölgesi Enerji Sektörü Strateji Kıdemli Direktörü ile gerçekleştirdiğimiz İngilizce söyleşiyi aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.