CIO Araştırması Melez Bulutun Yükseldiğini Gösteriyor

by ThePercept 0

NetApp, Avrupa’da bulut kullanımının yaygınlığını gösteren endüstrinin ilk araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Fransa, Almanya ve İngiltere’deki 750 CIO ve BT yöneticisinin katıldığı araştırmaya göre en çok kullanılan bulut sistemi melez bulut oldu. Her üç ülkeden katılımcılardan yarıdan fazlası herkese açık ve özel bulut sistemlerinin birleşiminden oluşan bulut sistemi kullandıklarını belirtti (Almanya yüzde 69, Fransa yüzde 61, İngiltere yüzde 58). Yine katılımcıların yarıdan fazlası buluta geçişin en temel nedenlerinin başında güvenlik geldiğini söyledi. Bu da bulut sağlayıcılarına güvenin artmakta olduğunu gösteriyor. Diğer yandan bulut sistemlerinin en çok kullanıldığı alanlar ise tüm ülkelerde depolama ve yedekleme oldu.

Araştırmadan öne çıkan detaylar:

  • Üç ülkeden katılımcılar melez bulutu tercih ediyor. Ancak bu hizmeti farklı ortaklardan alıyorlar. Melez bulut iş ortağı olarak daha çok yerel servis sağlayıcılar tercih ediliyor. Almanya, Fransa ve İngiltere’den katılımcıların ortalama yüzde 26’sının yanıtı bu yönde oldu. Hiper ölçekleyiciler (yüzde 18) ve büyük bulut servis sağlayıcıları veya global sistem entegratörleri (yüzde 17) nispeten daha az tercih ediliyor. Katılımcıların sadece yüzde 3’ü ise hiçbir bulut servisi kullanmadıklarını veya sadece bu sistemlere geçmeyi planladıklarını ifade etti. “Bulut konusunda şüpheci” olan bu kesim, belli bir şirket büyüklüğüne, endüstriye veya bulut stratejisine bağlı değil.
  • Güvenlik ve bulut birlikte iyi gidiyor: Katılımcıların yarıdan fazlası -yüzde 56- buluta geçiş nedenlerinin başında güvenliğin geldiğini belirtti. Almanya, Fransa ve İngiltere’den katılımcılar buluta geçişe neden olarak ilk üç motivasyon kaynağı içerisinde güvenliği gösteriyor. Bu durum veriler konusunda bulut sağlayıcılarına güvenin, bir güvenlik riski olarak algılanmadığı gerçeğini de ortaya koyuyor. Her üç ülke ayrıca esnekliği (yüzde 55) ve tasarrufu (yüzde 54) diğer nedenler olarak gösteriyor. Ayrıca Fransa (yüzde 61) ve İngiltere’de (yüzde 50) en önemli neden olarak kullanım kolaylığı gösterilirken veri güvenliğinin (yüzde 53) öne planda olduğu Almanya’da kullanım kolaylığını neden gösterenlerin oranı yüzde 46 seviyesinde kalıyor.
  • Bulut en çok depolama ve yedekleme için kullanılıyor – ancak dahası da var. İngiltere’de katılımcıların yüzde 56’sı bulutu dosya depolama, yüzde 51’i veritabanı ve yüzde 40’ı analiz, acil kurtarma ve SaaS için kullandıklarını belirtirken Almanya’da oranlar dosya depolama için yüzde 60, veritabanı için yüzde 57, acil kurtarma için yüzde 50 ve SaaS için yüzde 45 şeklinde oldu. Fransa’da ise bulutu veritabanı için kullandıklarını söyleyenlerin oranı yüzde 56, dosya depolama için kullandıklarını söyleyenlerin oranı yüzde 53 oldu. Bu ülkede uzaktan çalışma, ortak araçlar, analizler, SaaS ve acil kurtarma oranları ise yüzde 40 ve aşağısı şeklinde oldu. Tüm ülkelerde bulutun en az kullanıldığı alan ise doküman kontrolü.
  • Veriler ile ilgili regülasyonlar hala bir zorluk. Her ne kadar katılımcıların çoğu, 25 Mayıs 2018’de yürürlüğe girecek Genel Veri Koruma Regülasyonunu (GDPR) “kısmen”, “iyi” veya “tamamen” anladığını ifade etse de bu düzenleme hakkında bilgileri olmadığını kabul edenlerin oranları ise İngiltere’de yüzde 10, Fransa’da yüzde 9 ve Almanya’da yüzde 8 şeklinde oldu.

NetApp EMEA Bulut Çözümleri Pazarlama Yöneticisi Martin Warren yaptığı açıklamada, “BT yöneticileri çeviklik ve inovasyon için bulutu kullanıyor. Bu yöneticilerin, başarılı olmaları için seçim, kontrol ve çevikliğe odaklanması gerektiğine inanıyoruz. Kurumların hangi iş yüklerinin buluta ait olduğunu ve bu iş yüklerini melez bulut sistemlerine taşımak için en iyi iş ortaklarını seçebilmesi gerekiyor. Verinin geçerliliği boyunca bilgiye dayalı iş yapabilmek ve düzenleyici kararlar alabilmek için maliyet, performans ve veri kurulumu genelinde etkinliğe de sahip olmalılar. Ayrıca bu yöneticiler yeni fikirlerden, konsept ve üretime kadar bulut ekonomisinin tüm avantajlarından faydalanmak istiyor. NetApp olarak tüm bunları kendilerine sunabilen güçlü çözüm ve stratejilerimiz bulunuyor” dedi.