Jay Bellissimo: IBM Watson ile etkileşim kuran kişi sayısı 2018’e kadar 1 milyarı bulacak

by ThePercept 0

IBM, kognitif teknolojiler ve Watson özelinde yaptığı yatırımlar ile sektörlere değer sağlamaya devam ediyor. 1938 yılından beri Türkiye’de hizmet veren IBM, Türkiye’nin dijital dönüşümüne de öncülük ediyor. Watson ve kognitif teknolojilerin Türkiye’de sektörlerde kullanımının yaygınlaşması amacıyla birçok çalışma yapan IBM, Türkiye’de tüm dünyada olduğu gibi Büyük Veri Analitiği, Bulut, Mobil ve Sosyal İş Çözümleri, Siber Güvenlik ve Nesnelerin İnterneti konularına ve sektörel çözümlere odaklanıyor.

İnsan ve makine işbirliği…

IBM’in global alanda kognitif çözümlerinden sorumlu Genel Müdürü Jay Bellissimo, Watson ve kognitif teknolojilerin kısa sürede tüm dünyada kullanımının hızlı bir şekilde artacağını söylüyor. Bu dönüşümün bir “insan ve makine işbirliği” olduğunun altını çizen Bellissimo, Watson ile 1 milyar kişinin iki yıl içerisinde etkileşime geçeceğini belirtiyor ve şunları söylüyor:

“Tarih boyunca 3 farklı bilişim çağına tanık olduk. Bunların ilki tablolama sistemleriydi. 1950’lere kadar kullanımı süren bu sistemler ardından programlanabilir sistemler geldi. Mainframe ile birlikte hala kullanılan bu sistemlerin yanı sıra 2011 yılı itibariyle bilişimde kognitif çağa geçtik. Günümüzde dünya üzerinde o kadar çok veri var ki, kimse bu kadar veriyi ne yapacağını bilmiyor. Attığımız tweet’lerden, MR görüntülerine, sosyal medyadaki etkileşimlerden adım sayılarımıza kadar dünyada var olan bütün verilen yüzde 80’inin aslında günümüzde kullanılan bilgisayar sistemleri tarafından anlamlandırılamadığını düşündüğümüzde bu ‘yapısal olmayan’ dediğimiz verileri anlamlandırabilen kognitif teknolojilerin ne kadar büyük öneme sahip olduğunu en kısa yoldan görebiliyoruz.”

Watson sağlık alanında doktorlara yardımcı oluyor…

“İnsan gibi anlayabilen, öğrenebilen, muhakeme edebilen ve etkileşime geçebilen bu yeni nesil sistemler birçok yeni kognitif endüstrinin de oluşumunu ve bir ekosistem yaratılmasını da sağlıyor. İlk olarak sağlık alanında kullanılmaya başlanan ve şimdi her sektörde uygulamasını görebildiğimiz Watson, bulut üzerinde çalışıyor. Yüksek veri hacimlerini analiz edip doğal dilde bulunan karmaşık soruları yanıtlayan ve kanıta dayalı çözümler öneren Watson; sürekli olarak öğrenip, zaman içinde önceki etkileşimlerden bilgi ve değer oluşturuyor. Böylece sürekli daha zeki hale geliyor ve hiçbir zaman unutmuyor. Sağlık alanında yapılan araştırmalara göre doktorlar ile yüzde 99 oranında aynı tedavileri öneren Watson, yüzde 30 oranında doktorların bulamadığı çözümleri bulma becerisini gösteriyor.”

Watson ile Dünya…

“Doktorların daha doğru kanser tedavileri uygulamalarından banka müşterilerinin çok daha hızlı yanıt almalarına, müziğin kültürlere daha uygun hale getirilmesinden çok daha kişiye özel hediyelere kadar her türlü endüstri Watson’dan faydalanabiliyor. Sürücüsüz araçlar yolcular ile konuşuyor. Düşünebilen kognitif elbiseler üretiliyor. Tek tip eğitim yerine çocuğun en iyi ne şekilde öğrendiğine bakılarak uyarlanan eğitim modelleri üzerinde duruluyor. Çünkü Watson sayesinde dünya artık daha sağlıklı, daha güvenli, daha üretken, daha kişiye özel, daha verimli, daha yaratıcı ve daha ilgi çekici…”