Veri Yönetimi ve Analizi – Wael Mostafa Commvault

by Sinan Oymacı 0

Commvault şirketinin Ortadoğu, Afrika ve Türkiye’den sorumlu Ülke ve Bölge Satış Müdürü Wael Mostafa ile samimi ve aydınlatıcı bir söyleşi yaptık..

Hoşgeldiniz

Çok teşekkürler ve beni burada ağırladığınız için, size ayrıca teşekkür ederim.

Bize, Commvault’un müşterileri için değer yaratacak önerilerinden bahsedebilir misiniz?

Commvault veri yönetimi konusunda tanınmış bir şirkettir. Günümüzde, müşterileri ele aldığımızda, onlar için de en önemli şey, verilerdir. Bunun yanı sıra, bugün karşı karşıya geldiğimiz bir ikinci mesele de, büyüme. Commvault’un odaklandığı ana konu: ‘Müşteri verilerini nasıl koruyabiliriz? Bunun yanı sıra, müşterinin veriye ulaşmasını nasıl sağlarız? Bütün bunların da ötesinde, bu verilerin uygulamalarla, şirket kurallarıyla ve ülke kanunlarıyla uyum içerisinde olmasını nasıl sağlarız? Sonra da, bu veriyi nasıl paylaşırız?’

Sonuçta, baktığımızda, bizim için önemli olan şey, verinin miktarı. Müşteri hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilmek. Karşılaştığımız sorular da: Teknolojik bir perspektiften veya üretim tarafından baktığımızda, nasıl daha fazla yaratıcı fikirlere sahip olabiliriz? Bütün bu sorular her gün giderek artmakta. İlk olarak, biz, müşterilerimize bu büyüyen veri yönetimini nasıl kolayca ve hızlıca yönetebilecekleri konusunda hizmet vermeyi ve bu veriyi işlemek suretiyle karar alma süreçlerini kısaltarak, işlerini nasıl büyütebileceklerine yardımcı olmayı hedefliyoruz.

Veri yönetiminin anlamı nedir?

Temel olarak veri yönetimine değinecek olursak, günümüzde veriler farklı seviyelerde ve farklı çevrelerde yer almakta. Diyelim ki, bir üretim veriniz var. Bir de yedeklenmiş veriniz var. Ayrıca, bir de arşiv veriniz var. Bütün bu verileri, bir felâket anından korunmak için yedekleme verisine aktarmanız ya da buluta yedeklemeniz gerekiyor.

Aynı zamanda bu verileri regüle etmeniz gerekiyor. Yani, bütün bu verilerin hem sizin şirket kural ve politikalarına uygun olduğunu, hem de, ülke kanun ve politikalarına uygun olduğunu saptamanız gerekiyor.

İşte bütün bunlara biz, veri yönetimi, veri koruma ve erişim adını veriyoruz..

Ayrıca, bütün bu veri durağan bir vaziyette. Şayet bu veriyi işlemezseniz, hiçbir işinize yaramaz.

Bu veriye nasıl ulaşabilirim? Bu veriyi nasıl paylaşabilirim? Karar verme aşamasında, bu veriyi doğru insanlarla nasıl paylaşırım? Bu veriyi, karar vermemde yardımcı olabilecek bir rapor haline nasıl dönüştürebilirim, müşteri davranışları ya da, belirli teknolojiler konusunda nasıl fikir sahibi olabilirim, gibi.

İşte, bütün bunlara, veri yönetimi diyoruz.

Commvault ‘un en önemli avantajları neler?

Commvault’un ilk önemli avantajı, tek bir yazılım olması. Biz yüzde yüz bir yazılım şirketiyiz ve teknolojinin artık giderek yazılıma doğru kaydığının bilincindeyiz.

Donanım, giderek ticarî bir meta haline gelmekte ve bu gerçekten kaçınamazsınız.  Bu nedenle, artık herkes kullandığınız cihazların yazılımlarını tanımlayan veri merkezlerine yönelmiş vaziyette. İşi asıl yapanın yazılım olduğunu herkes anlamış durumda.

Commvault, başlangıcından beri bir yazılım şirketi. Bütün donanım müşterileri ile çalışıyoruz ama donanım konusu ile hiçbir irtibatımız yok. Bu da, yadsınamaz bir faktör.  İkinci bir belirleyici faktör de, tek bir yazılım, tek bir çözüm vasıtası ile veri yönetimi konusunda müşteri beklenti ve taleplerini karşılayabilmemiz.

Aynı amaca ulaşmak için üç ya da dört farklı uygulamayı çalıştırmanız gerekmiyor. Günümüzde, Commvault ile ufaktan başlayıp, adım adım büyüyerek, sonunda modülün tamamını kullanabilir bir hale gelebilirsiniz.  Veriyi, bir yönetim altında, bir kerede saklayabilirsiniz. Donanım açısından size oldukça pahalıya mal olacak olan veriyi parçalara bölerek saklamanıza gerek kalmaz.  İşte, en önemli avantajlarımızdan biri bu. Ayrıca, müşteriye sağladığımız esneklik, veriye ulaşım kolaylığı ve veri paylaşım uygunluğu da, cabası.

Ne tür dikey çözümlerden söz edebilirsiniz?

Dikey çözümlere gelirsek, belirli alanlara odaklanmış dikey çözümlerimiz bulunmakta. Örneğin, koruyucu sağlık konusunu ele alırsak; size, koruyucu sağlık konusunda bütün sağlık çevrelerine ve ortalığa yayılmış verileri toparlayıp, konsolide ederek koruyucu sağlık sanayiine nasıl hizmet verdiğimizi anlatabilirim.

PACS Sistemini (Görüntü Saklama ve İletişim Sistemi) ele alacak olursak. Elinizde, röntgen cihazları var, MRlarınız var ve her türlü tahlili yapan aletleriniz var ve bütün bu cihazlardan elde ettiğiniz veriler var. İşte bizim bu konuda ortaya çıkan özelliğimiz, bütün bu verileri hasta bilgi işleme ve değerlendirme uygulaması ile derleyip, toparlıyor ve o hasta hakkında bir dosya kaydı haline getirebiliyoruz. Artık bir çok ülkede, verilerin bu tarzda depolanıp muhafaza edilmesi, kanunî bir zorunluluk haline geliyor. Üstelik de, bu bilgiyi sonsuza dek saklamak zorundasınız.

Söz konusu da, insan ve onun hakkındaki bilgiler olunca, işin önemi daha da artıyor. Günümüzde hastalar, MR’ı belli bir sağlık kuruluşunda çektirip, tedavilerini farklı bir  hastanede yaptırabiliyorlar. İşte, tedaviyi yapacak olan hastane, hasta hakkındaki tüm bilgilere sahip olmak zorunda. İşte biz, sağlık koruma uygulaması ile sağlık kuruluşları ile çözüm merkezlerinin verilerini konsolide etmelerini sağlıyoruz. Bizim Sender Patient Record adını verdiğimiz uygulama ile hastalarına benzersiz bir sağlık hizmeti verebilirler.

Commvault’un gelecekle ilgili öngörüleri neler?

Daha çok bilgiye erişerek  ve müşterilerin ellerinde bulunan halihazır bilgileri de birleştirip bütünleştirerek müşterilerimizin veri analizini daha kolay yapmalarını sağlamak.

Demek istediğim, veriye erişmelerini, veriyi saklamalarını ve veriyi analiz edebilmelerini kolaylaştıracak yöntemler. İşte bizim müşterilerimize daha fonksiyonel hale getirerek sunmayı planladığımız uygulamalar.

Yani ana konu, veri analizi.

Odaklandığımız  diğer dikey çözümler ise, telekomünikasyon, finans ve devlet sektörleri ile “şeylerin interneti” gibi konular.

Türkiye ve Commvault diyecek olursak?

Commvault için Türkiye, anahtar ülkelerden biri. Geçtiğimiz yıldan beri Türkiye, giderek büyümekte olan bir ekonomi.

Pazarda bulunan ekibimizi büyütmeyi hedefliyoruz.

Bunu yanı sıra, asıl yapmak istediklerimiz, hedef kitleyi büyütmek, daha fazla iş ortağı bulabilmek ve Türkiye’deki işlerimizi yönetebilecek bir distribütör bulmak.

Şayet, Commvault’u inceleyecek olursanız, geçen sene ve bu sene iş ortağı sayımız, ve distribütörlerimiz önemli ölçüde artmış durumda. OEMler ve onların yan sanayilerinin yanı sıra teknoloji konusunda iş yapan birçok müşterimiz var. Onlar da, bizim ürünlerimizi pazarlayabiliyorlar.

Sanırım, geçen yıldan bu yana pazar kitlemizi oldukça genişlettik ve bu yıl da bunu sürdüreceğiz. Bunu için de istihdamımızı arttırıyoruz.

Bizim için, dediğim gibi, Türkiye, bölgedeki anahtar ülke. O bir Şark ülkesi değil, çok önemli kaynakları var ve buradaki iş ortaklarımızla satış yapmamız, satış sonrası hizmetleri vermemiz ve destek hizmetlerinde bulunmamız ana hedeflerimizden biri. Bütün bu konulara odaklanmış vaziyetteyiz.

Geçtiğimiz sene boyunca iş ortaklarımızla, distribütörlerimizle ve satış ekiplerimizle ondan fazla atölye çalışması yaparak Commvault’u konumlandırıp, müşterilerin Commvault çözümlerinden nasıl faydalanabileceklerini hayata geçirmeye çalıştık. Geçen sene bunu başardık ve hedefimiz bu çalışmaların sayısını giderek arttırmak. Geçen sene 10 çalışma yaptıysak, seneye, en az 20 çalışma yapmamız lâzım. İşte, bunları hedefliyoruz.

Teşekkürler.

Asıl ben, çok teşekkür ederim.

Commvault şirketinin Ortadoğu, Afrika ve Türkiye’den sorumlu Ülke ve Bölge Satış Müdürü Wael Mostafa ile yaptığımız İngilizce söyleşiyi aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.