Sayısal Dönüşüm ve CIO Beklentileri – Sinan Dumlu EMC

by Sinan Oymacı 0

EMC Türkiye Genel Müdürü ile ‘Sayısal Dönüşüm ve CIO Beklentileri’ hakkında keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.

EMC Sinan Dumlu d2Merhaba Sinan.

Merhaba.

Üç aydır bu görevdesin. Hızlı bir giriş yaptın.

Evet. Üç aydır EMC Türkiye’nin Genel Müdürlüğü görevindeyim.

Bize CIO, Bilgi İşlem Direktörlerinin yaşadığı baskıları ve şirket yöneticilerinin ne tür beklentiler içinde olduğunu anlatabilir misin?

Memnuniyetle. Şöyle söyleyeyim; Hepimiz bir sayısal dönüşüm yaşadığımızı biliyoruz. Bu sayısal dönüşüm içinde şirketin genel müdürü diyor ki: ‘ben şirketimin bu yeni çağa ayak uydurmasını istiyorum’ ve bilgi işlem direktörleri tarafından bunun bir şekilde adreslenmesini bekliyor.

Bunun altından kalkmak isteyen bilgi işlem direktörlerinin üzerinde, maliyetleri düşürmek yönünde bir baskı var. Çünkü genel müdür bu süreç içinde büyük bir yatırım yapmayı arzu etmiyor. Ancak diğer taraftan, yaratıcı bir şekilde yeni uygulamaların gelmesini istiyor. Bu esnada şirketin yeni süreçlerinin bu sayısal transformasyonu destekleyecek şekilde oluşmasını bekliyor. Bu da bilgi işlem direktörlerini, bir taraftan maliyet baskısı altında tutarken, diğer taraftan hızlı bir şekilde uygulama yazılımlarını dönüştürmesi ve yeni yaratıcı uygulamalar geliştrme baskısı altında bırakıyor.

EMC nasıl yardımcı oluyor bu konuda?

Bizim bir grup hizmetimiz var. Öncelikli olarak biz diyoruz ki; bunu yapabilmeniz için bir danışmanlık hizmeti gerekiyor. Bu danışmanlık hizmeti altında detaylara bakarak hangi alanların değiştirilmesi ve düzeltilmesi gerektiğini söylüyoruz. Pek çok kez, ilk başlama noktasının bir modern veri merkezi kurma olduğunu görüyoruz.

Var olan altyapılarını – sunucu, depolama ve ağ – bu yeni uygulamaları destekleyecek şekilde elden geçirmeleri gerekiyor.

Biz bu konuda hem danışmanlık hem ürün temininde bulunabiliyoruz.

Ayrıca uygulama yazılımlarının nasıl elden geçirilebileceği veya bulut bilişim alt yapısına geçmek için ne tür bir strateji izlemeleri gerektiği konusunda da hem yol gösterebiliyoruz hem daha sonrasında arzu ederlerse çeşitli ürün ve çözümlerimizi sunabiliyoruz.

EMC’nin diğer şirketlerden ayrıştığı noktalar nelerdir?

EMC, ilk olarak danışmanlık hizmetleriyle diğer şirketlerden ayrışıyor. İkincisi de, bu altyapıyı – modern veri merkezi altyapısını – sayısal transformasyonu destekleyen dönüşümü yapabilmek için gereken modern veri merkezinin tüm bileşenlerini içeriyor.

Tümüne bakarsak:

– Sunucu ve depolama ile birlikte iç içe geçmiş alt yapıları sağlayan çözümlerini,
– bunların üzerinde çalışan sanallaştırma çözümlerini,
– bulut uygulamalarını destekleyen ara geliştirme platformlarını ve
– aynı zamanda büyük veriyi analiz etmeye yarayan çeşitli uygulama geliştirme platformlarını

tek bir üretici olarak sağlayabiliyor.

Son olarak Dell birleşmesi ile ilgili biraz bilgi alayım.

Dell birleşmesinin piyasada tamamıyla fark yaratıcı ve var olan dengeleri değiştirici bir etkisi olacağını düşünüyoruz.

Bu birleşmeye EMC Türkiye ekibi tüm kalbiyle inanıyor. Bu birleşmenin sonucunda son kullanıcılara ve sayısal dönüşüme geçmek isteyen tüm müşterilerimize uçtan uca daha geniş bir ürün ve hizmet portföyü ile cevap verebileceğimize inanıyoruz.

Aynı zamanda iş ortaklarımıza da büyümeleri, gelişmeleri – hem gelirlerini arttırmaları hem bilgi ve becerilerini arttırmaları – açısından fırsatlar sunacağımıza bütün kalbimizle inanıyoruz.

Teşekkür ederim.

Ben teşekkür ederim.

EMC Türkiye Genel Müdürü Sinan Dumlu ile yaptığımız röportajı aşağıda izleyebilirsiniz.

Araştırma raporu ile ilgili detaylara bakarsak:

EMC’nin dünya çapındaki müşterileri arasında yapılan araştırmaya göre, işletmelerin yüzde 90’ı BT dönüşümüne ihtiyaç duyduğunu belirtirken, yüzde 55’i bu konuda çalışmaları olmadığını kabul etti.

EMC Corporation ve VMware’in birlikte hazırladığı BT dönüşümüne ilişkin ortak bir durum raporu yayınlandı. Rapor, dijital iş süreçlerini geliştirmek üzere BT dönüşümü için girişimleri bulunan dünya çapında 660’ı aşkın EMC ve VMware müşterisine ilişkin analizleri içeriyor. Anket yöntemine dayanan bir araştırmadan çok daha isabetli sonuçlar içeren rapor, EMC BT Dönüşümü ve VMware Süreç Hızlandırma çalışmalarına katılan şirketlerin kısa ve uzun vadeli BT dönüşüm girişimlerindeki açıklarının, kaydedilen ilerlemelerinin ve hedeflerinin bir analizini sunuyor.

EMC Sinan Dumlu d1EMC Türkiye Ülke Müdürü Sinan Dumlu, ortaya çıkan sonuçlar hakkında şu yorumda bulundu:

“Hem EMC hem de VMware’deki müşterilerimizin, özellikle de hibrit bulut stratejilerini şevkle benimsemiş olmaları bir yana BT dönüşümü konusunda yeterli adımları atmada zorlandıklarını gözlemledik. Oysa BT dönüşümünü sağlayan müşteriler, sadece ciddi maliyet tasarrufları tecrübe etmekle kalmıyor, dijital iş süreçleriyle ilgili hedeflerine yönelik olarak en büyük ilerlemeyi gerçekleştiriyorlar. Günümüzde tüm endüstrilerde önemli bir dönüşüm yaşanmasının zorunluluk haline geldiği görülüyor. Örneğin üretim şirketleri artık akıllı cihazlar üretiyorlar, yeni nesil hizmet şirketleri ise müşteri deneyimi yaratıyorlar. Hatta kamu kuruluşlarında verilen hizmetlerde dahi önemli değişiklikler göze çarpıyor.”

Dönüşüm Çalışmaları

Yapılan araştırmaya göre şirketlerin çoğu, yer aldıkları coğrafya ve sektör fark etmeksizin, BT’yi müşteri odaklı bir işletme gibi yürütmek için BT hizmetlerine yönelik stratejilerini geliştirmek istediklerini belirtti.

İşletmelerin %90’ı yönetsel ve iş alanı destekli bir BT dönüşüm stratejisine ve yol haritasına sahip olmanın önemine işaret ederken; bunların yarısından fazlası (%55), belgelendirilmiş bir çalışmalarının olmadığını kabul etti.

%80’i ise hizmetleri self-servis bir portal ile iş odaklı bir katalogda standartlaştırmak ve otomasyonu arttırarak şu alanlardaki BT hizmetini geliştirmek istediklerini bildirdi:

  • Kaynak Tedariği – Katılımcıların %77’si altyapı kaynaklarını bir günden az ya da gerektiği kadar kısa bir sürede tedarik etmek istediklerini dile getirirken; bunların yarısından fazlası bu işlemin 1 ila 4 hafta arasında sürdüğünü bildirdi.
  • Finansal Yönetim– Ankete katılanların %87’si, yıllık ödeneğe dayalı ya da proje başına geri ödemeye bel bağlarken; sadece %5’i tüketilen hizmetler için işi ilan edilen fiyata faturalandırabildiklerini belirtti.
  • Ölçüm– Kuruluşların %88’i her iş biriminin tükettiği kaynakları takip edebildikleri bir otomasyon kullanacak duruma gelmeyi istediğini kaydederken; %70’i ise iş süreçlerinde BT kaynak tüketimini takip etme konusunda açıkları olduğunu açıkladı.

Bulut Altyapısı – Stratejik bir Platform Belirleme

Katılımcılar, BT organizasyonlarının harici servis sağlayıcılarla maliyet açısından daha iyi rekabet edebilir hale gelmesini ve uygun maliyetler için hibrit bulut yapılarını sanallaştırmaya ve standart hale getirip geliştirmeye çabaladıklarını belirtti. Şirketlerin çoğunluğu, gelecek 18-24 ay içinde üretim uygulamaları için hibrit bulut yapılarına sahip olmak istediklerini ifade ederken; %90’ı değerlendirme ya da sistemin çalıştığını kanıtlama (POC – proof-of-concept) aşamasında olduklarını açıkladı.

Sanallaştırma konusunda ise neredeyse her katılımcı şirket tarafından program, depolama ve uygulama sanallaştırılmasında %80 ila %100 oranına ulaşılmak istendiğini ifade etti.

Uygulamalar – Daha Hızlı ve Güçlü Geliştirme

Kurumlarının daha hızlı yazılım geliştirmesini sağlamak için platform servisinin otomasyonunu gerçekleştirmek istediklerini belirtmekle beraber, katılımcıların %80’inden fazlası ölçeklendirilebilir, bağımsız altyapılı uygulama sistemlerinin eksik olduğunu söyledi. Yüzde 68’i ise şirketlerinin yeni bir uygulama geliştirme sürecini 6 ila 12 ayda tamamladığını kaydederken; pek çoğu, bu süreyi birkaç haftaya indirmek istediklerini belirtti.

_*_

EMC Hakkında

EMC Corporation şirketlerin ve hizmet sağlayıcıların operasyonlarını dönüştürmelerini ve BT’yi bir hizmet olarak sunmalarını sağlama konusunda dünya çapında bir liderdir. Bu dönüşümün temelinde bulut bilişim vardır. EMC, yenilikçi ürün ve hizmetlerle BT departmanlarının en değerli varlıkları olan bilgiyi daha çevik, güvenilir ve ekonomik şekilde depolamalarına, yönetmelerine, korumalarına ve analiz etmelerine yardımcı olarak bulut bilişim yolculuğuna hız kazandırır. EMC ile ilgili diğer bilgilere www.EMC.com adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Sinan Oymacı

Endüstri Yük. Müh. Uzun seneler BHT sektöründe ulusal ve uluslararası şirket kuruluşlarında yer alarak, yöneticilik yapmıştır. Aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarında yer almış, değişik yayın organlarında köşe yazarlığı yapmıştır. Teknoloji, bilim, gelecek, sanat ve felsefe konularına ilgi duymaktadır. Yeni girişimlere destek olmakta ve Teknolojik Yaşam Danışmanlığı yapmaktadır. Biohacking ve transhumanism özel ilgi alanıdır. İnsan ve yaşam nedir, ne olacak sorusuna yanıt ararken, insan 2.0 sürümünü araştırıyor…