“Oracle Service Cloud” Sayesinde Markalar Nesnelerin İnterneti Verilerinin Değerini Ortaya Çıkartarak Müşteri Deneyimini Dönüştürebiliyor

by ThePercept 0

“Oracle Service Cloud” ve Oracle IoT Bulutu arasındaki yeni entegrasyon, markaların akıllı ve proaktif müşteri hizmeti deneyimlerini sunmalarına ve IoT projelerini hızlandırmalarına yardımcı oluyor.

Oracle, akıllı ve bağlantılı müşteri hizmetleri deneyimini destekleyebilmeleri için markaların Nesnelerin İnterneti’nden (IoT) alınan verileri hızlı ve verimli bir şekilde kullanabilmelerini sağlayan yenilikçi bir çözümü duyurdu. “Oracle Service Cloud” ve Oracle IoT Bulutu arasındaki hazır bir entegrasyon ile desteklenen bu yeni çözüm, müşteri ihtiyaçlarını tahmin etmek ve müşteri hizmetleriyle ilgili sorunları proaktif bir şekilde ele almak için IoT verilerini kullanarak markaların müşteri deneyimini zenginleştirmelerine, operasyonel verimliliği arttırmalarına ve maliyetlerini düşürmelerine yardımcı oluyor.

Nesnelerin İnterneti’nin hızlı büyümesi, bağlantılı “nesnelerden” iş süreçlerine ve uygulamalarına aktarılan veri odaklı bilgileri bağlantılı kılarak, analiz ederek ve entegre ederek kuruluşlara hem yeni hizmetleri daha hızlı sunma hem de riski azaltma imkanı tanıyor. Markaların yeni nesil müşteri hizmeti deneyimlerini sunabilmek için bu fırsattan faydalanabilmelerini sağlamak amacıyla da Oracle, “Oracle Service Cloud” ve Oracle IoT Bulutu arasında yeni bir entegrasyonu kullanıma sundu.Bu yeni IoT Hızlandırıcı, kolay kurulum, genişletme ve kullanım için uygulama dokümantasyonunu da içeren bir açık kaynak entegrasyonu.

“Nesnelerin İnterneti, tüketicilerin markalarla ve süreç içindeki etkileşimini temelden değiştiriyor ve kuruluşların müşteri deneyimini dönüştürmek amacıyla kullanabileceği büyük miktarlarda veri üretiyor,” diyor “Oracle Service Cloud”dan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Meeten Bhavsar. “Oracle Service Cloud ile Oracle IoT Bulutu arasında hazır bir entegrasyon sunarak bir yandan değer üretme süresini hızlandırırken öte yandan da IoT projelerinin karmaşıklığını azaltıyoruz. Markalar içinse bu, IoT verilerinden kolayca yararlanabilecekleri ve olağanüstü müşteri hizmeti deneyimleri sunabilmek için etkileşim kanalları arasında bunu kullanabilecekleri anlamına geliyor.”

Oracle Service Cloud”, markaların IoT cihaz verilerini var olan çok kanallı operasyonlara sorunsuzca entegre etmelerine yardımcı oluyor. Örneğin, birinci sınıf markalı ekipmanların önde gelen tedarikçilerinden biri olan Denon + Marantz, kişiselleştirilmiş, pozitif ve tutarlı müşteri deneyimleri sunabilmek için dünyanın dört bir tarafındaki 200.000’den fazla bağlantılı cihazdan alınan müşteri bilgilerinden faydalanıyor.

Oracle Service Cloud”, sektörün en eksiksiz CX çözümlerinden biri olan Oracle Müşteri Deneyimi (CX) Bulutu Paketi’nin bir parçasıdır. Oracle CX Bulut Paketi, kuruluşların deneyimleri iyileştirmelerine, sadakati arttırmalarına, markalarını farklılaştırmalarına ve tüm kanallar ve cihazlarda tutarlı, bağlantılı ve kişiye özel marka deneyimleri sunmak suretiyle ölçülebilir sonuçlar elde etmelerine yardımcı olmaktadır.

Oracle IoT Bulutu, müşterilerin veri üreten her tür cihaza bağlanmalarını, cihazdaki veriler üzerinde gerçek zamanlı ve tahmin bazlı analitik çalışmalar yapabilmelerini ve iş süreçlerini kurumsal uygulamalar çapında yayabilmelerini sağlıyor. Oracle IoT Bulutu ile kullanıcılar, Oracle Platform Hizmetleri, Oracle bulut uygulamaları ve üçüncü şahıs uygulamaları ile hazır entegrasyonları kullanarak önleyici bakım ve varlık takibi için IoT uygulamalarını hızlıca geliştirebilmektedirler.