Commvault, AWS Snowball desteği ile iş yükü taşınabilirliğini buluta kadar genişletti

by ThePercept 0

Commvault, Amazon Web Services (AWS) Snowball’u desteklediğini duyurdu. AWS Snowball, AWS Cloud’a büyük miktarlarda veri aktaran veya ondan veri alıp taşıyan, güvenli ve petabyte ölçeğinde bir veri taşıma çözümüdür. AWS ile olan ilişkisi yoluyla Commvault, işyükü taşınabilirliğini hızlandırıyor ve bulutta felaketten kurtarma seçenekleri sağlıyor, genel operasyonel verimliliği artırıyor. Bu yeni destek, büyük miktarlardaki verilerin daha hızlı taşınmasını sağlıyor ve ağ ve internet bağlantılarının tıkanıklıklarını ortadan kaldırıyor. Yeni duyuru, Chicago, Illinois’deki AWS Zirvesi ile birlikte gerçekleştirildi.

Kurumlar, operasyonları dönüştürmek ve genel iş çevikliğini artırmak için, stratejik bir hedef olarak klasik on-premise altyapılarından buluta geçişi hızlandırıyorlar. Çoğu organizasyon, yüksek ağ maliyetleri, uzun transfer süreleri ve güvenlik kaygılarını da içeren, yüksek ölçekli veri transferine ilişkin zorlukların üstesinden gelmek için uğraşıyor. Müşteriler, Commvault Software ile AWS Snowball’u birlikte kullanarak, klasik bir Internet bağlantısından daha hızlı, daha verimli ve daha güvenli olan Amazon AWS Cloud’a herhangi bir boyuttaki iş yüklerini taşımayı yönetebiliyorlar.

Amazon Web Services Inc.’in mühendislikten sorumlu başkan yardımcısı Bill Vass, “AWS Snowball desteği ile Commvault, büyük veri hacimlerinin AWS Cloud’a taşınmasını, kopyalanmasını ve kurtarılmasını organizasyonlar için kolaylaştırıyor ve daha uygun maliyetlere getiriyor. Commvault, genel operasyonel verimliliği artırmak, mobilite ve hız için bulutun benimsenmesini ve veri transferini basitleştirmek için AWS Snowball’u yeni bir alternatif model olarak kullanıyor. Böylece buluta doğru gidişatı planlamak için müşterilere farklı seçenekler sunma konusunda vizyonumuzu paylaşıyor” dedi.

Bu duyuru, Commvault’un mevcut işinin başarısına, AWS servisleri için desteğin genişlemesine ve servislerle entegrasyona dayanıyor. AWS servisleri şunları içeriyor; Amazon EC2, Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS), Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon S3 – Infrequent Access (Standart – IAS) ve Amazon Glacier.

Commvault Kodemli Direktörü ve Bulut İş Birimi Genel Müdürü Sabrinath Rao ise şunları söyledi: “Müşterilerimizin AWS Cloud’a doğru yolculuğunu hızlandırmak ve süreçteki sorunları ortadan kaldırmak, Commvault’un değer önerisinin temelidir. AWS önemli bir ortak ve AWS Snowball portföyümüzle doğal olarak uyumludur ve portföyümüzle entegrasyonun bir uzantısıdır. Bu, ortak müşterilerimizin verilerini korurken ve her zaman erişilebilir halde tutarken, bulut deneyiminin tüm aşamalarında bulutun gücünü kullanmaları için onlara işi hızlandıran yenilikçi yollar sunma vaadimizin bir göstergesidir.”