SES hayat kurtaran bağlantı hizmetiyle çığır açıyor

by ThePercept 0

SES, küresel kalkınma hedeflerini karşılamak için yenilikçi çözümler sunmaya devam ediyor. Günümüzde internet erişimi, sağlık ve eğitimle ilgili küresel zorluklarla mücadelenin yanı sıra sivil ve ekonomik güçlenmenin anahtarıdır. Geçtiğimiz günlerde SES tarafından yayınlanan dijital bölünmeyi sona erdirmeyi amaçlayan sosyal bir hareket olan “e-inklüzyon: Cevap Uydularda” başlıklı raporda belirtildiği üzere SES bu konuda dünya çapındaki uydu filosu ve yenilikçi uygulamalarıyla eşsiz çözümler üretmektedir.

“İnternet erişimi, yaşam kalitesini hızla değiştirme gücüne sahiptir” vurgulamasını yapan rapor; ”Acil durumlarda bağlantı ihtiyacı, yaşam ve ölüm arasında ince çizgi yaratabilir. Bir hastaneye bağlanmak, dünyadaki tıbbi bilgi servetine ulaşacak gücü verir. Okulları birbirine bağlamak, çocukların nerede yaşadıklarına bakılmaksızın, kaliteli öğrenme gereçlerine erişimini sağlar.

Seçimler gibi önemli olaylarda bağlantı, vatandaşın kamusal hayata katılımını artırıyor. Tarım sektörü ve finansal hizmetler için bağlantı, fırsatları i en çok ihtiyaç duyanların eline geçirir“ açıklamalarıyla dikkat çekiyor.

Konu hakkında altı çizilen diğer noktalar ise “SES, uyduların gücüyle sınır ötesi bağlantı hizmeti sunmak üzere kurulmuştur ve dünya nüfusunun yüzde 99’una ulaşan tamamen küresel bir ağ oluşturmuştur.

Ancak tek başına bir uzay ağı yeterli değildir. Bu nedenle SES, yeryüzüne bağlantının gücüne ihtiyaç duyanlara sunulmak üzere çok çeşitli platform ve uygulamaları konuşlandırdı” ifadeleriyle raporda yer alıyor.

İlgili rapor dosyası; “Kalkınma hedeflerine ulaşmak için yeni çözümler arayan devletler için de SES’in güçlü e-inklüzyon hizmetleri bu konuda en sağlam cevap niteliğinde. Doğal afetler veya diğer acil durumlarda uzak bölgelerdeki iletişim ihtiyaçlarını hızla yeniden kurmak için tasarlanan Emergency.lu’dan, çevresel ekonomide mikrofinansmanda ilerlemek için pratik araçlar yaratmayı amaçlayan e-Microfinance’ye kadar her bir SES projesi, uydu teknolojisinin nasıl geliştiğinin ve hayat kurtardığının bir kanıtıdır” açıklamalarına da yer veriyor.