SES, 5G Altyapı Birliği’nin Yönetim Kurulu Üyesi Oldu

by ThePercept 0

SES, SES’de Kurumsal İlişkiler ve İletişim Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Christine Leurquin’in, 5G Altyapı Birliği Yönetim Kurulu’na seçildiğini duyurdu.

5G Altyapı Birliği’nin, 5G Altyapı Kamu Özel Sektör Ortaklığı’ndaki (PPP- Public Private Partnership) rolü, özel sektör tarafında AB Komisyonu’nun muadili. Bu çalışma, Ar-Ge ve inovasyon projelerinin desteklendiği AB programı Horizon 2020 kapsamındaki özel sektör 5G çalışma programına katkı çalışmalarının hazırlanmasını içeriyor. Amacı standartlar, spektrum ve denemelerin yanı sıra, uluslararası ortaklarla etkileşim alanlarında 5G odaklı konulara katkıda bulunmak.

5G konuşlandırıldıktan sonra, Avrupa ekonomisinin daha da dijital hale getirilmesinde kilit rol oynayarak, yüksek hız, düşük gecikme süresi, esneklik ve yaygınlık gibi endüstriyel uygulamaların farklı bağlantı gereksinimlerini karşılaması beklenmektedir. 5G şebekeleri özellikle, otomotiv, ulaştırma, sağlık, enerji, üretim ve medya ile eğlence sektörleri olmak üzere geniş bir endüstri yelpazesine hizmet edecek.

Christine Leurquin konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “5G, önümüzdeki on yılda Avrupa dijital toplumuna dair kritik bir yapı taşını temsil eden stratejik bir teknolojidir. Uydu endüstrisi, AB’nin Horizon 2020, ETSI, ESA, CEPT, 3GPP ve 5GPPP gibi 5G girişimlerinde aktiftir. 5G dağıtımında başarı sağlanması için, uydu, karasal ve diğer endüstriler birlikte çalışmalıdır. Ancak açık bir diyalog ve işbirliği sayesinde gerçek anlamda kesintisiz bir coğrafi kapsama alanı ve yaygın kullanıcı deneyimi sağlayacak hibrit ağlar yaratılabilecektir.”

SES, 5G Eylem Planı dahil olmak üzere, 5G girişimlerine katkıda bulunan kurumlardan biri. Konuyla ilgili olarak SES, 2016 Temmuz ayında, yararlı etkileşimleriyle, sanayi dikeyleri ile işbirliği ve ekosistem oluşumunu teşvik eden “5G’nin Avrupa’da Zamanında Konuşlandırılması İçin, 5G Manifestosu”nu imzalamış bulunuyor.

SES, daha küresel ve ölçeklenebilir yeni nesil bağlantı sağlamak için, yüksek verimlilikte Yer Eş Zamanlı Dünya Yörüngesi (GEO) uyduları ve O3b’nin Orta Dünya Yörüngesi (MEO) uydularına yatırım yaptı. GEO’nun yüksek güçlü küresel kapsamı ve MEO’nun düşük gecikme süresi özelliklerinin kombinasyonu ise 5G’nin konuşlandırılmasını hızlandıracak.